صفحه اصلی | سایت انگلیسی | سایت فارسی | وبلاگ فارسی | تماس با ما

 

ششمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان اربیل هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

چهارمین نمایشگاه بین المللی ماربل،سنگهای طبیعی و تکنولوژی

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای طبیعی و تکنولوژی

اربیل - کردستان عراق - 2012 تهران - ایران 2007 استانبود ترکیه 2007

ازمیر - ترکیه 2008

 

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و سنگهای طبیعی ۲۰۱۱

سنگ + تکنولوژی ۲۰۰۷

هشتمین نمایشگاه بین المللی مسکو نمایشگاه سنگ ۲۰۰۷

پنجمین نمایشگاه بین المللی سنگ و معادن وابسته
ازمیر - ترکیه 2011 نورنبرگ - آلمان 2007 مسکو - روسیه 2007 اصفهان - ایران - 2008

آدرس کارخانه : ایران استان لرستان شهرستان خرم آباد کیلومتر ۸ جاده کوهدشت شهرک صنعتی شماره ۲ تلفن کارخانه: ۴-۴۲۲۶۵۸۱-۰۶۶۱    فاکس:۴۲۲۶۵۸۰-۰۶۶۱     واحد فروش : ۴۲۲۶۵۸۵-۰۶۶۱      info@agpstone.ir    sales@agpstone.ir

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای طبیعی و تکنولوژی

چهارمین نمایشگاه بین المللی ماربل،سنگهای طبیعی و تکنولوژی

تاریخ برگزاری نمایشگاه : از ۰۷/۰۱/۱۳۸۷ الی ۱۰/۰۱/۱۳۸۷
مکان برگزاری نمایشگاه : ازمیر ترکیه
شماره سالن : ۵
شماره غرفه : ۴۰۲۳

اعضاء شرکت کننده در نمایشگاه :
مدیر عامل : آقای روح الله باباخانی
مدیر فروش و بازرگانی : آقای حمید بیات
مدیر تولید : آقای مهندس علی اکبری

تاریخ برگزاری نمایشگاه : از ۱۳/۰۶/۱۳۸۶ الی ۱۶/۰۶/۱۳۸۶
مکان برگزاری نمایشگاه : ترکیه-استانبول
شماره سالن : A5
شماره غرفه : ۱۵

اعضاء شرکت کننده در نمایشگاه :
مدیر عامل : آقای روح الله باباخانی
مدیر فروش و بازرگانی : آقای حمید بیات
مدیر تولید : آقای مهندس علی اکبری

 

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

هشتمین نمایشگاه بین المللی مسکو نمایشگاه سنگ ۲۰۰۷

تاریخ برگزاری نمایشگاه : از ۱۰/۰۵/۱۳۸۶ الی ۱۳/۰۵/۱۳۸۶
مکان برگزاری نمایشگاه : تهران ایران
شماره سالن : A25
شماره غرفه :
۲۰

اعضاء شرکت کننده در نمایشگاه :
مدیر عامل : آقای روح الله باباخانی
مدیر فروش و بازرگانی : آقای حمید بیات

تاریخ برگزاری نمایشگاه : از ۰۵/۰۴/۱۳۸۶ الی ۰۹/۰۴/۱۳۸۶
مکان برگزاری نمایشگاه : مسکو- روسیه
شماره سالن : A
شماره غرفه : ۲۷

اعضاء شرکت کننده در نمایشگاه :
مدیر عامل : آقای روح الله باباخانی
حمید بیات : مدیر امور بازرگانی و فروش

 

سنگ + تکنولوژی ۲۰۰۷

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و سنگهای طبیعی ۲۰۱۱

تاریخ برگزاری نمایشگاه : از ۱۶/۰۳/۱۳۸۶ الی ۱۹/۰۳/۱۳۸۶
مکان برگزاری نمایشگاه : نورنبرگ آلمان
شماره سالن : ۵
شماره غرفه : ۱۲۶

اعضاء شرکت کننده در نمایشگاه :
مدیر عامل : آقای روح الله باباخانی
حمید بیات : مدیر امور بازرگانی و فروش

تاریخ برگزاری نمایشگاه : از ۰۳/۰۱/۱۳۹۰ الی ۰۶/۰۱/۱۳۹۰
مکان برگزاری نمایشگاه : ازمیر - ترکیه
شماره سالن : ۵
شماره غرفه : ۵۰۴۶

اعضاء شرکت کننده در نمایشگاه :
مدیر عامل : آقای روح الله باباخانی
رئیس هیئت مدیره : فاطمه صارمیان

 

پنجمین نمایشگاه بین المللی سنگ و معادن وابسته 2008

ششمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان اربیل

تاریخ برگزاری نمایشگاه : از 9 الی 13 اردیبهشت 1387
مکان برگزاری نمایشگاه : اصفهان - ایران
سالن : شیخ بهائی
شماره غرفه : 25

اعضاء شرکت کننده در نمایشگاه :
مدیر عامل : آقای روح الله باباخانی
حمید بیات : مدیر امور بازرگانی و فروش

تاریخ برگزاری نمایشگاه : از یکم الی چهارم خرداد ماه 1391
مکان برگزاری نمایشگاه : اربیل - کردستان عراق
سالن : اصلی
شماره غرفه : 27

اعضاء شرکت کننده در نمایشگاه :
مدیر عامل : آقای روح الله باباخانی
حمید بیات : مدیر امور بازرگانی و فروش

صفحه اصلی | سایت انگلیسی | سایت فارسی | وبلاگ فارسی | تماس با ما